Zo werken we samen aan het beste resultaat:Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

DBA

Op alle werkzaamheden is de modelovereenkomst Geen werkgeversgezag en vrije vervanging (nr. 90515112643-3 | 21 – 03 – 2016) van de Belastingdienst van toepassing. Behalve als je me vraagt schriftelijk anders overeen te komen. Bij grotere / langdurige opdrachten en op verzoek maak ik een op maat gemaakte overeenkomst tot opdracht voor ons. Daarin worden deze modelovereenkomst en zaken als vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid ook benoemd.

AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee is de privacywetgeving in de hele Europese Unie gelijk getrokken. Als ik voor je werk, geldt deze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

We zijn allebei mensen, er kan een keer iets misgaan. Ik ben niet aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van overmacht of verkeerde / onvolledige informatieverstrekking door jou als klant. En ik ben ook niet aansprakelijk voor directe schade als ik niet op tijd kan leveren door te late ontvangst van noodzakelijke input. Bovendien is mijn aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag van de door mijn verzekeraar gedane uitkering.

Duurzaam

Virtual Clara is een milieuvriendelijke onderneming. Mijn bedrijf draait op groene energie van TexelEnergie (groen onderdeel van het écht groene OM) en daarom werk ik van achter mijn eigen bureau altijd duurzaam! Moet ik op pad, dan reis ik te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Ik steun ondernemers in andere landen via Kiva met microleningen en ik ben aangesloten bij ZP Texel en ZZP Nederland.

Relatiebeding

Natuurlijk ontplooi ik nooit wervingsactiviteiten ten gunste van Virtual Clara tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor jou. Het auteursrecht over eventueel materiaal dat ik ontwerp tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijft berusten bij jou of wordt aan jou als klant overgedragen.

 

Bewaren

Bewaren

Discreet

Elke samenwerking is uniek. Maar bij alle werkzaamheden ben ik gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ik zal inhoudelijke informatie, bedrijfsspecifieke informatie en informatie van jou en aan jou bedrijf gelieerde bedrijven, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in jouw opdracht niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden zonder overleg vooraf met jou. Ook heb ik passende technische maatregelen genomen om de geheimhouding van de aan mij toevertrouwde gegevens te waarborgen, gebaseerd op de beschikbare technologie, uitvoeringskosten, het type te verwerken gegevens  en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Meer informatie hierover vind je in mijn privacyverklaring.

Bewaren

Bewaren