Notulist


 

Virtual Clara werkt aantekeningen en geluidsopnames uit tot een helder verslag vanuit haar kantoor op Texel. Ze notuleert ook vergaderingen en bijeenkomsten op locatie.

Professioneel

Virtual Clara werkt sinds 2011 als zelfstandig secretaresse vanaf het prachtige eiland Texel. Ze notuleert voor vaste en incidentele opdrachtgevers en wisselt haar werkzaamheden als notulist af met online ondersteuning als virtual assistant en het samenvatten en redigeren van teksten. Van 2001 tot en met 2011 werkte zij als secretaresse en notulist voor werkgevers in de Randstad.

Inhoud

Virtual Clara vindt het belangrijk dat goed tot zijn recht komt wat er in een vergadering wordt besproken. Soms is het zinvol om in een uitgebreide samenvatting niet alleen informatie maar ook de discussie weer te geven, bijvoorbeeld bij ledenvergaderingen. In andere gevallen is een korte bondige weergave van de afspraken genoeg. En heel af en toe moet elk woord gehoord worden. Dan wordt alles wat er is gezegd in een woordelijk verslag vastgelegd. Welke vorm van verslaglegging ook uw voorkeur heeft, met een verslag van Virtual Clara verzekert u zich van een objectieve en evenwichtige weergave van uw bespreking.