Virtueel notulist?

Virtual Clara werkt virtueel, op afstand dus, vanaf het zonnige waddeneiland Texel. Ze notuleert via videoverbinding en maakt samenvattende verslagen en transcripties van audiobestanden. Virtual Clara komt ook regelmatig aan de vaste wal om te notuleren op locatie. Maar de laatste boot naar Texel vaart om 21.30 uur.

Meer informatie?

 Notulen | Audiobestand

Boeken?

Tarieven | Voorwaarden

Nieuwsgierig?

Clara Jonker | LinkedIn