Virtueel notulist?

Niet elke vergadering hoeft genotuleerd te worden. Maar soms blijkt een verslag (achteraf) wel handig. Neem daarom je belangrijke vergaderingen en bijeenkomsten op. Zo kun je ook later nog besluiten er een notulist op te zetten. Virtual Clara bijvoorbeeld!

Professioneel

Virtual Clara notuleert sinds 2001 vergaderingen en bijeenkomsten voor ondernemers en organisaties in alle soorten en maten. Dat doet ze op locatie of achteraf (virtueel) op basis van audiobestand of video-opname. Heb je een helder, professioneel  verslag nodig? Virtual Clara staat klaar om een goed samenvattend verslag te maken dat recht doet aan het besprokene. Zo krijgen goede plannen en belangrijke afspraken de aandacht die ze verdienen!